Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas ehitamisel olevat maja, millel puudub veel kasutusluba aga kus inimesed juba elavad, saab kindlustada?06.02.2017

Tere! Mure seisneb selles, et maja on alles ehitamisel ja sellel puudub kasutusluba, aga inimesed elavad juba elamus sees. Kas kindlustusfirma on nõus kindlustama maja ning kui peaks majaga juhtuma kindlustusjuhtum, kas nad ka hüvitavad kahju või võib neile ette jääda kasutusloa puudumine? Tänud!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kasutusloata maja kasutamine võib osutuda oluliseks asjaoluks. Seetõttu teavitage kindlustusandjat kasutusloa puudumisest enne kindlustuslepingu sõlmimist. Samas märkige ära, et majas elatakse sees.

Tavaliselt ei oma kindlustusjuhtumi puhul kasutusloa puudumine kahju hüvitamisel tähendust. Erandiks võib olla näiteks olukord, kus lepingu sõlmimisel kasutusloa puudumisest ei teavitatud. Samuti võib näiteks kahju hüvitist vähendada, kui kahju tekkis asjaolu tõttu, mis oli kasutusloa saamise takistuseks.