Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas seaduses on sätestatud, mis aja jooksul peab kindlustusselts avarii osas asjaga ühele poole saama?07.02.2017

Tere, liiklusõnnetus juhtus juba enam kui 30 päeva tagasi. Õnnetusjuhtumist sai teavitatud kindlustusseltsi samal päeval. Osapooled jõudsid kokkuleppele kumb kannatanu(mina) ja kumb põhjustaja.
Nüüd kindlustus ei anna mulle infot. Ei tea mis edasi saab.
Kas seaduses on kuidagi sätestatud kord või tähtajad mis perioodil kindlustusselts peaks asjaga ühele poole saama?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja peab nõude ära käsitlema mõistliku aja jooksul, kuid kõige hiljem 30. kalendripäeval kindlustusjuhtumist teatamisest arvates. Kui see ei ole mõjuval ja kindlustusandjast olenemata põhjusel võimalik, siis peab kindlustusandja sellest kannatanut teavitama ja takistusi selgitama. Need reeglid on liikluskindlustuse seaduse paragrahvis 39.

Küsige kindlustusandjalt selgitusi. Kui kindlustusandja selgitusi ei anna, siis pöörduge vaidluse lahendamiseks liikluskindlustuse lepitusorgani poole, vt http://lkf.ee/et/lepitusorgan.