Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas saan auto omanikuna karistada, kui ekskaasa sõidab autoga, mida ma enam edasi ei kindlusta ja tema ka ei soovi maksta?09.02.2017

Tere!
Olen sõiduki omanik, kuid sõidukit on kasutanud ja kasutab jätkuvalt minu ekskaasa. Kätte on jõudnud aeg pikendada liikluskindlustust, kuid ekskaasa ei soovi selle eest maksta, mistõttu kaalun kindlustuse lõpetamist. Küsimus: kui mina sõiduki omanikuna ei sõlmi enam liikluskindlustuse lepingut kõne all olevale sõidukile, kas kindlustuseta auto kasutamise eest teise isiku poolt saaksin karistada mina või see kes autot kasutab? Ta on kasutajana kirjas auto passis.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Trahvi liikluskindlustuseta auto juhtimise eest saab auto juht.

Kui liikluskindlustuseta autoga tekitatakse kahju ja viimase lepingu lõpust ei ole aasta möödas, siis hüvitab kannatanule kahju viimase lepingu kindlustusandja. Kindlustusandja küsib väljamakstud hüvitise kindlustuskohustusega isikult tagasi. Kindlustuskohustusega isik on sõiduki omanikuna või vastutava kasutajana liiklusregistrisse kantud isik.

Kui viimase liikluskindlustuse lepingu lõpust möödub aasta, siis rakendub liikluskindlustus automaatselt sundkindlustusena. Sundkindlustuse makse tasumise kohustus on kindlustuskohustusega isikul.

Kokkuvõtvalt:
- liikluskindlustuseta autot ei tohi kasutada;
- trahvi liikluskindlustuseta auto kasutamise eest saab auto juht;
- auto registrijärgne omanik või vastutav kasutaja võib saada trahvist palju suurema kahju hüvitamise nõude ja sundkindlustuse makse tasumise kohustuse.