Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kui kaua on aega kindlustusfirmal õigus esitada kahjude hüvitamise tagasinõuet?10.02.2017

Kui kaua on aega kindlustusfirmal õigus esitada kahjude hüvitamise tagasinõuet?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

On mõistlik, et kindlustusandja esitab tagasinõude viivituseta. Samas ei ole seaduses sätestatud aega, mille jooksul tuleb tagasinõue esitada.

Küll võib tagasinõude saaja keelduda tagasinõude tasumisest, kui nõude aegumistähtaeg on möödunud. Tavaliselt on nõude aegumistähtaeg kolm aastat alates ajast, mil nõue muutus sissenõutavaks. Kindlustusandja tagasinõue muutub tavaliselt sissenõutavaks alates kannatanule hüvitise väljamaksmisest.

Seega, kui ei esine erandlikke asjaolusid on tagasinõude aegumistähtaeg saabunud siis, kui kindlustusandja ei ole esitanud tagasinõuet kolme aasta jooksul alates kannatanule hüvitise väljamaksmisest.