Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas saab vaidlustada kindlustuse sõiduki taastamise otsust, kui see tundub mõttetu ja auto ju endiseks ei saa?14.02.2017

Tere, kindlustus on otsustanud sõiduki taastada, kas seda annab ka vaidlustada ja nõuda sõiduki hüvitamist vastavalt turu hinnale?
Sõiduki taastamine maksaks c 13000 ja turuhind on võib-olla 17000 eurot.
Taastamisega autot enam selliseks 100% nagunii ei saa ja sõiduki hilisem väärtus väheneb oluliselt, pealegi võtab taastamine minimaalselt kuu aega aega.
Kaotajaks jään nagunii, aga sõidukit taastades kaotan oluliselt rohkem, kannatab sõiduki väärtus ja ajal mil sõidukit taastatakse min 1 kuu pean kasutama rendiautot oma kuludega.
Mille järgi üldse otsustatakse, kas sõidukit taastada või mitte, olen kuulnud, et mõned hüvitavad sõiduki väärtuse juba kui taastamiseks kulub üle 50% sõiduki väärtusest, vahest 60-70%, antud juhul on remondi kulud juba pea 80%.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse juhtumi puhul lähtutakse võlaõigusseaduses sätestatud kahju hüvitamise üldreeglitest. Kui asja taastamine on võimalik ja see on asja asendamisest odavam, siis on kahju hüvitise suuruseks asja taastamise mõistlik kulu. Küsimuses toodud näite puhul on sõiduki taastamine sõiduki väärtusest odavam, seega ei ole alust nõuda sõiduki väärtuse hüvitamist.

Kannatanul on õigus kahju tekitajalt nõuda ka sõiduki väärtuse vähenemise läbi tekkinud kahju hüvitamist. Samuti kahju, mis tekib sellest, et kahjustunud sõidukit ei saa selle remondi ajal kasutada, hüvitamist. Väärtuse vähenemise hüvitist saab erandjuhul nõuda ja kindlustusandjalt, vt https://lkf.ee/images/files/Vaartuse_vahenamisehyvitamine_metoodika10.pdf.

Sõidukikindlustuse juhtumi puhul võib olla kindlustuslepingus kokku lepitud erireeglid.