Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kes hüvitab liiklusavariis rolleri poolt tekitatud kahju?14.09.2011

Kui rolleri ja auto avariis on mopeedijuht süüdi, kes hüvitab autole tehtud kahju?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Alates 1. juulist käesoleval aastal muutus liiklusseadus. Muutuse kohaselt loetakse ka mopeed (sh roller) mootorsõidukiks. Sellest tulenevalt tuleb mopeed liiklusregistris registreerida ja mopeedil peab olema liikluskindlustus. Enne seaduse jõustumist kasutusele võetud mopeedide registreerimisel on üleminekuaeg kuni järgmise aasta 1. juulini.
Muutusest tingituna sõltub kahju hüvitamine mitmest asjaolust:
1. Kui mopeedi suhtes oli kehtiv liikluskindlustuse leping, siis hüvitab mopeediga põhjustatud kahju liikluskindlustuse kindlustusandja.
2. Kui mopeedi suhtes ei olnud liikluskindlustuse lepingut, siis:
2.1 tuleb kahju hüvitamist nõuda mopeedi juhilt, kui a) kahju põhjustati enne käesoleva aasta 1. juulit või b) kahju põhjustati/põhjustatakse enne järgmise aasta 1. juulit, mopeed on registreerimata ja kasutusele võetud enne käesoleva aasta 1. juulit;
2.2 kahju hüvitab Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF), kui
a) enne järgmise aasta esimest juulit põhjustati kahju i) registreeritud, kuid kindlustuslepinguta mopeediga või ii) registreerimata mopeediga, mis oli kasutusele võetud peale käesoleva aasta 1. juulit või
b) kahju põhjustatakse peale 01.07.2012

Üksikasjalikum teave vt LKFi kodulehelt http://www.lkf.ee/images/files/mopeedikindlustus_kliendile4.pdf