Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas on normaalne, et 9 kuud hiljem esitatakse nõue, nagu oleks minu vara kahjustanud naabri vara, kõik on ammu korda tehtud?28.02.2017

Kuidas peab toimuma kinnisvara puhul kahjude hindamine? Kes peavad saama olla hindamise juures? Kas kahju tekitaja või temapoolne kindlustuseekspert peavad ka saama võimaluse kahjusid enne likvideerimist hinnata? Kui pika aja jooksul juhtumist tuleb kahjusid hinnata? Mida teha, kui saad ühel päeval ootamatult kindlustusfirmalt nõude, et sinu vara olevat 9 kuud tagasi naabrite vara kahjustanud. Kõik kahju jäljed on selleks hetkeks likvideeritud ja kindlustuse poolt kinni makstud. Kas isikut, kellele kavatsetakse saata lõpuks kogu nõue, ei pea varem teavitama, et ta saaks ka kaasa rääkida - kahju hindamisel ja likvideerimisel oma pakkumist tehes?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui olete kahju tekitanud ja kindlustusandja on selle kahju kinni maksnud, siis on kindlustusandjal õigus esitada Teile tagasinõue. Teil on kohustus tagasinõue tasuda.

On tavaline, et tagasinõude esitamine võtab mõnikord kuid aega. Kindlustusandja ei saa esitada tagasinõuet enne, kui on kahju hüvitise välja maksnud. Kui kindlustusandja maksab hüvitise otse remondiettevõttele, siis toimub maksmine peale tööde valmimist.

Kui tagasinõude üle tekib vaidlus, siis peab kindlustusandja tõendama, et Teie vastutate kahju eest. Ka tagasinõude suuruse tõendamine on kindlustusandja ülesanne. Näiteks saab kahju tekkepõhjust ja kahju ulatust tõendada fotodega, mis on tehtud enne asja taastamist. Kahju suurust saab kindlustusandja tõendada remondikalkulatsioonidega. Kui arvate, et tagasinõude summa on ülemäära suur, siis küsige kindlustusandjalt materjal, millele kindlustusandja tugineb ning esitage nende põhjal oma hinnang mõistlikule kulule kahjustunud asja taastamiseks.

Reeglit, mille kohaselt peab kahju tekitaja olema kaasatud kahju suuruse hindamisse, ei ole.