Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mida peaksin ette võtma, kui pärast liiklusavariid Soomes on kindlustusseltsi poolt kolm kuud vaikus?01.03.2017

Tere,
Tänaseks on möödunud kolm kuud liiklusõnnetusest Soomes, milles sai kahjustada minu auto, mis ei kuulu taastamisele. Soome kindlustusseltsi esindaja Eestis määras kahjusumma, millega ma nõus ei olnud. Teavitasin neid sellest. Peale seda on täielik vaikus juba kaks nädalat. Kuidas peaksin edasi tegutsema? Kas pöörduma LKF poole?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Palun võtke Soome seltsi esindajaga ühendust, küsige, kas nad said Teie mittenõustumise kätte, kas nad vajavad lisateavet, kas on võimalik jõuda kokkuleppele.

Kui Te ei ole rahul Soome kindlustusandja esindaja vahendusel saadud otsusega kahju suuruse osas ja läbirääkimised ei ole Teile soovitud tulemuseni viinud, siis saate oma õigust nõud vaid kohtus. Kohtusse peate pöörduma Soome kindlustusandja vastu, seda saate teha Eestis.

LKF-i poole pöördumiseks alust ei ole. LKF-ile saab nõude esitada siis, kui kolme kuu möödudes arvates nõude esitamisest kindlustusandjale või tema Eesti esindajale ei ole kahju hüvitatud ega selle täielikust või osalisest hüvitamisest keeldumist põhjendatud. Antud juhul on kindlustusandja nõus läbi esindaja kahju hüvitama ja Teil on vaidlus kahju suuruse üle.