Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas meil on õigus saada liikluskindlustushüvitist, kui liiklusõnnetus juhtus transpordilaeval?14.03.2017

Juhtus liiklusõnnetus transpordilaeval. Poola päritolu sõiduki juht tagurdas otsa meie seisvale autorongile. Liiklusõnnetust nägi pealt laeva meeskonna liige, kes tegi ka omalt poolt seletuse, mida Poola autojuht oma allkirjaga ei kinnitanud. Ega ei olnud nõus andma rohelist kaarti. Kas meil on õigus saada liikluskindlustus hüvitist?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimuses toodud teave on liiga napp, et anda ammendavat vastust. Täpsustage oma küsimust ja esitage see Eesti Liikluskindlustuse Fondile e-postiga, lkf@lkf.ee.

Vajalikud täpsustused: a) kirjeldus, kus õnnetus toimus, sh kas tegu oli liinivedu tegeva parvlaevaga; mis sadamas laev seisis; b) õnnetuse kirjeldus, sh õnnetuse joonis; teave, kas Pool sõiduki juhti juhendas laevatöötaja; c) teave, miks Poola auto juht ei andnud rohelist kaarti.

Koos täpsustustega esitage palun ka laevameeskonna liikme selgitus, kahju põhjustanud sõiduki registreerimismärk, kannatanu sõiduki registreerimismärk ja muud asjaosaliste andmed. Saadaud teabe põhjal annab liikluskindlustuse fond oma hinnangu koos täpsustusega, kellele esitada kahjunõue. Otsuse kahju hüvitamise või mittehüvitamise kohta teeb kindlustusandja.