Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusandja on kohustatud korvama täies ulatuses vaid originaalosad?19.09.2011

Tere,
minu autoga juhtus avarii, kus teine osapool süüdi oli ning seda ka tunnistas. Käisin ära kindlustusandja juures ning ka autoremonditöökojas, kes kahjud üle vaatas ning üles pildistas.
Kuna mu autol ei ole originaalstanget ees (on tuunitud ning kallim), siis remonditöökojast hoiatati, et kindlustusandja ei pruugi uut tuunitud esistanget täies ulatuses hüvitada, kuna see on originaalist kallim. Kas tõesti on kindlustusandjal õigus keelduda taastamast autot niisugusel kujul, kui see enne avariid oli ning võib vaid originaalstange hüvitada? Avariid ei põhjustanud ju ometigi mina, kindlustatud oli terve auto mitte vaid originaalosad ning soov oleks auto ikka endisel kujul tagasi saada.
Teiseks mureks on see, et ka kapott sai väikese mõlgi ning kuna mõlgi lähedal on tugev rooste, on seda mõlki keeruline lihtsalt sirgeks kopsida ning üle värvida. Tuleks tegeleda ka rooste eemaldamisega. Kas ka sellisel juhul võib kindlustusandja keelduda kapoti remondist, kuna taastamine on teatud tingimustel keerulisem?

Ette tänades,
T

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Sõidukiga seotud kahju hüvitamine liikluskindlustuse ja sõidukikindlustuse puhul võib olla erinev. Liikluskindlustuse puhul tulenevad kahju hüvitamise reeglid liikluskindlustuse seadusest. Sõidukikindlustuse puhul kliendi ja kindlustusandja vahel sõlmitud kindlustuslepingust.
Küsimusest võib välja lugeda, et kahju hüvitab liiklusõnnetuse põhjustaja liikluskindlustuse kindlustusandja. Kui sõiduk taastatakse, siis hüvitab liikluskindlustuse kindlustusandja sõiduki taastusremondi kulu. Taastusremondi puhul taastatakse sõiduk sellisesse seisu nagu see oli enne liiklusõnnetust, sh taastatakse kahjustada saanud sõidukile paigaldatud lisaseadmed ja detailid (sh tuunitud esistange).
Kindlustusandja ei hüvita kahju, mis on seotud sõiduki varasemate vigastustega. Kui sõiduki osa ei ole võimalik taastada endisse seisu ilma varasemaid vigastusi remontimata, siis võib kindlustusandja maksta hüvitise rahas. Sellisel juhul ei sisalda hüvitis varasemate vigastuste (näiteks tugeva rooste) remonti. Ka on võimalus kindlustusandjaga kokku leppida remondisumma jagunemine nii, et kindlustusandja hüvitab liiklusõnnetuse läbi tekkinud kahju ja Te ise kannate varasemate vigastuste remondi kulu.