Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas vastab tõele, et kindlustusvõtja auto omaniku vanus omab otsest seost kindlustusmakse määramisel?28.03.2017

Tere. Kas vastab tõele, et kindlustusvõtja auto omaniku vanus omab otsest seost kindlustusmakse määramisel? (näit.18-24 a.) ja ei sõltu juhilubade olemasolust.

Lugupidamisega,

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusmakse suuruse ja asjaolud, millest kindlustusmakse sõltub, määrab iga kindlustusandja ise. Üldisi ja ületurulisi reegleid ei ole. Seega saate täpse vastuse, kui esitate sama küsimuse oma kindlustusandjale.

Võib siiski arvata, et ei sõiduki omaniku ega ka kindlustusvõtja vanusest liiklus- ega sõidukikindlustuse kindlustusmakse üldiselt ei sõltu. Samuti ei sõltu liikluskindlustuse kindlustusmakse kindlustusvõtja juhtimisõigusest või selle puudumisest.

Kuna kindlustusmakse sõltub eri asjaoludest on mõistlik võrrelda kindlustusmaksete lõppsuurusi. Liikluskindlustuse kindlustusmakseid saate mugavalt võrrelda liikluskindlustuse fondi kalkulaatori abil, vt https://hermes.lkf.ee/.