Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mis aja jooksul peab kindlustusselts vastama ja kas LKF ekspertiisi otsust saab vaidlustada?30.03.2017

Tere, juhtus juba üle kuu aja tagasi liiklusõnnetus, milles mina olen kannataja. Käisin juba kindlustusseltsis kohapeal sõidukit näitamas ning suusõnaliselt mainiti mulle, millist summat nad saaksid hüvitada. Meili teel saatsin neile oma nägemuse hüvitatavast summast ning paar päeva hiljem (21.03) vastasid nad, et üks võimalus on pöörduda LKF ekspertiisi poole sõiduki hindamiseks ning leppida kokku, et eksperdi hinnang on pooltele siduv.
Saatsin vastu meili küsimusega, et mis on aga nende poolt pakutav hüvitise summa (ma ei oska muidu arvestada, kas on vaja pöörduda eraldi ekspertiisi või nõustuda nende poolt pakutava summaga). Nüüdseks ei ole nad mulle juba üle nädala aja vastanud ega helistanud, kuigi olen saatnud mitu meili, et ootan vastust.
Kas on mingisugune kindel aeg, mille jooksul kindlustusselts peab mulle teatavaks tegema oma otsuse? Ning kui pöördudagi LKF ekspertiisi poole, siis kas tõesti ekspertiisi otsus ei kuulu edasivaidlemisele?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seaduse kohaselt peab kindlustusandja tegema kahju hüvitamise otsuse ja hüvitama kahju mõistliku aja jooksul, kuid kõige hiljem 30. kalendripäeval kindlustusjuhtumist teatamisest. See tähtaeg pikeneb, kui mõjuval ja kindlustusandjast mitteoleneval põhjusel ei ole võimalik kõiki vajalikke toimingudi teha. Siis peab kindlustusandja sellest ka kannatanu teavitama ja viivitust põhjendama.

On õige, et kindlustusandja võib küsida sõiduki väärtusele LKF-i hinnangu. Kui LKF annab kindlustusandjale hinnangu, siis selle põhjal teeb kindlustusandja otsuse. Kindlustusandja otsust saate vaidlustada ka siis, kui see otsus tugineb LKF-i hinnangul.

Võimalus on ka ette kokku leppida, et kindlustusandja tellib hinnangu ja kahju hüvitatakse nii nagu hinnangus on. Kui nii on kokku lepitud, siis sellega ju vaidlus lõppeb. Oluline on, et see on vabatahtlik kokkulepe Teie ja kindlustusandja vahel. Tavaliselt sõlmitakse selline kokkulepe lepitusmenetluse käigus liikluskindlustuse lepitusorganis.