Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kes kindlustus korvab auto remondi, kui purjus inimene tuli autole ette ja on politsei poolt süüdlaseks arvatud?04.04.2017

Tere,
juhtus avarii, kus purjus inimene tuli autole ette (politseis registreeritud, inimene süüdi), kes sellisel juhul korvab auto remondi (autol kaskot ei ole)?

Tänud ette,

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustusega on kindlustatud sõiduki valdaja vastutus teisele isikule sõidukiga tekitatud kahju eest. Teisisõnu hüvitab liikluskindlustuse kindlustusandja kahju põhjustanud sõidukijuhi eest tema tekitatud kahju. Liikluskindlustusega ei ole kindlustatud sõiduk.

Seega hüvitab liikluskindlustuse kindlustusandja küsimuses toodud näite puhul jalakäija kahju arvestades tema enda osa tekkinud kahjus. Sõiduki omaniku kahju liikluskindlustuse kindlustusandja küsimuses toodud näite puhul ei hüvita.

Kui sõidukil ei olnud vabatahtlikku sõidukikindlustust, siis saate jalakäija tekitatud kahju nõuda vaid jalakäijalt.