Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kust peaks leidma sõltumatu eksperdi, kes annaks arvamuse, kuna kindlustus ei aktsepteeri kahju?20.04.2017

Tere.
Talvel teed lükates juhtus õnnetus. Sõitsin traktoriga lund lükates kraavi. Selle tagajärjel purunes esiklaas, peegel, kapott ja esirippsüsteem. Nüüd aga kindlustusfirma vaidleb, et kapott ei saanud puruneda õnnetuse tagajärjel. Nüüd sooviksin saada eksperdi hinnangut. Kes vaataks selle oma pilguga üle ja annaks nõu kuidas edasi minna.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui olete kindel, et kapott sai selle juhtumis kahjustada, siis püüdke esmalt kindlustusandjaga ise läbi rääkida. Paluge, et kindlustusandja selgitaks, millele tuginedes arvatakse, et kapott selles juhtumis kahjustada ei saanud. Selgitage omalt poolt, kuidas vastav kapoti kahjustus tekkis.

Kui läbirääkimised ei õnnestu, siis võib vaidluse lahendamisel abi pakkuda kindlustuslepitaja, vt lepitusorgani kohta täpsemalt siit http://eksl.ee/et/kindlustusvaidlus-202.

Kui soovite enne vaidluse jätkumist jõuda ise selgusele, kas kapott sai selles juhtumis kahjustada, siis leidke näiteks interneti abil mõni liiklustehnilise või autotehnilise ekspertiisi tegija.

Kui vaidluses kindlustusandjaga õigusalast nõu, siis leidke mõni advokaadibüroo või muu õigusabi teenuse osutaja.