Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas saan kindlustuse ebamõistlikku nõuet vaidlustada, sest ei ole nõus, et tekitasin nii suure kahju nagu fotod näitavad?26.04.2017

Kirjeldan oma juhtumi ja vajan veidi nõu: nimelt põhjustasin liiklusõnnetuse enese teadmata parklas ja kannataja andis asja politseisse, kes mind juba trahvis sündmuskohalt nn. põgenemise korral ja nüüd tegeleb asjaga edasi kindlustus, kes soovib minult välja nõuda ebamõistliku remondisumma. Minu auto liikluskindlustus oli kehtiv. Minu auto sai ka kannatada ja kahjustused olid pindmised - siiani ei ole auto remondis käinud ja ausalt ei näe ka eriti vajadust, sest midagi ei ole eriti näha. Teise auto fotod (küsisin selle ulmesumma peale) on ebamõistlikud, nagu tegemist oleks olnud tõsise kokkupõrkega, mille remondisumma eeldaks detaili väljavahetamist vms. Olenemata sellest, et olen tunnistanud ennast süüdi politseis ja kindlustuses, kuigi tõesti ei saanud aru, et olin teist autot kriipinud, nõutakse minult kui sõiduki juhilt välja ebamõistlik summa. Kas ma saan seda kuidagi vaidlustada? Ja kuidas õnnetus parklas üldse juhtus: sõitsin parklast välja kriipides teist autot väljasõidult boksilt.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju suurust saab vaidlustada. Vaidlustamiseks peate esitama tõendid, millele tuginete väites, et kindlustusandja hüvitis kahju suuremas summas, kui Teie tekitatud kahju. Küsige kindlustusandjalt remondikalkulatsioon ja esitage asjatundja arvamus, mis tööd olid kahjustuste kõrvaldamiseks liigsed või ülemäära kallid.

Vaid sõiduki remondi asjatundja saab hinnata, kas kahjustunud detaili saab parandada või tuleb see välja vahetada. Näited olukordades, kus detaili saab ja kus ei saa taastada leiab LKF-i kodulehelt, vt https://lkf.ee/images/files/Asendamine_taastamine(3).pdf.