Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas LKF on täheldanud oma statistkas veoautode kindlustustariifide tõusu?28.04.2017

Tere
Rekade kindlustusi tõstetakse megakiirusel ja teevad seda kõik kindlustused, kes pakkuvad rekadele. Näide: üleeelmise kvartali kindlustusmakse 279 eurot, järgmine kvartal juba 359 eurot ja nüüd uueks kvartaliks pakkumine 540 eurot (ühtegi õnnetust pole konkreetse autoga juhtunud) ja kõik kes pakuvad kindlustusi rekadele, nendel kõigil on hinnad tõusnud samas tempos.
1.Kas LKF on täheldanud oma statistkas ka tõusu?
2.Kui jah siis millest see tuleneb?
3.Kas siin ei ole ka juba kartellikokkuleppe hõngu tunda? Kes kontrollib kindlustusandjate tegevust? Kelle poole peaks pöörduma, et seda asja uuritaks natukene?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Sobivima kindlustusmakse leidmiseks on mõistlik kasutada LKF-i kalkulaatorit, vt https://hermes.lkf.ee/. Seal on kindlustusandjate otsemüügi pakkumised. Küsimuses toodud kindlustusmakse suurenemine on minu hinnangul erandlik ja ei kajasta kogu turu käitumist.

1. Jah, ka keskmine liikluskindlustuse kindlustusmakse suureneb.

2. Liikluskindlustuse kindlustusmakse suurenemine on tingitud eelkõige sellest, et kindlustusandjate väljamakstavad hüvitised kasvavad. Hüvitiste kogusummat mõjutab kahjude arv ja iga kahju suurus. Vaadates veoautode statistikat on näha, et 2015. aastal põhjustati veokiga 2 848 liikluskindlustuse juhtumit, 2016. aastal 3 142 juhtumit. Ainuüksi veokiga põhjustatud juhtumite arv on kasvanud 10%. Sellele lisandub keskmise kahju suurenemine, mis tuleneb muu hulgas ka tavalisest elukalliduse tõusust.

3. Kartellikokkuleppe hõngu ei ole. Liikluskindlustuse hinnad kujunevad vabas ja tihedas konkurentsis. Seda kinnitab muu hulgas ka LKF-i eelviidatud kalkulaator – kindlustusandjate pakutavad kindlustusmaksed erinevad teineteisest oluliselt.

Kindlustusandjate tegevust kontrollivad vastavad riigiametid. Eelkõige Finantsinspektsioon, aga ka näiteks Konkurentsiamet ja teised.

Kui Teil on põhjendatud kahtlus, et kindlustusandjad on sõlminud omavahel kartellikokkuleppe kindlustusamaksete osas, siis pöörduge Konkurentsiameti poole.