Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas nii ongi, et minu korteri veeavarii tõttu tekkinud allkorteri kahjustuse pean lihtsalt kinni maksma, lisainfot saamata?01.06.2017

Tere. 30.03.2017 juhtus minu korteris hilja õhtul veeavarii. Avarii tõttu sai kannatada allolevas korteris esiku kipsplaatidest ripplagi pindalaga umbes 4,5 ruutmeetrit. See selgus järgmisel päeval, kui käisin kannatanu korteris vabandamas ja enda poolt abi pakkumas. Selle kohta perenaine ütles, et kindlustus remondib ise. Ühe nadala parast ta nõudis minu kaest 1500 eurot kahju huvitamiseks, kuna minu korter oli kindlustamata. Imestades, et nii väike remont võib nii kallis olla, küsisin tööde ja materjalide kalkulatsiooni, mis siiamaani saamata. 07.04.2017 kasin kindlustuses sama küsimusega, kuid seal ka ei saanud ei ülevaatuse akti ei tööde kalkulatsiooni, jääb mulje, et mind lihtsalt ignoreeriti. Siiamaani oodatud informatsiooni asemel sain 19.05.2017 e-mail-i teel kindlustuse poolt kahju huvitamise arve summas 1308.05 eurot, millega ei ole nõus. Kas kindlustus teeb õigesti, hoides mind teadmatuses ja selja taga tegutsedes?Mida ma pean ette võtma, kui ei ole arve summaga nõus?Lugupidamisega

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Nõude esitaja peab tõendama nõude alust ja ulatust. Kui kindlustusandja esitas Teile tagasinõude, siis peab kindlustusandja nõude suurust Teile ka põhjendama, sh esitama vastava kalkulatsiooni.

Rääkige kindlustusandjaga läbi. Pakkuge, mis summa hüvitamisega Te nõus olete. Kui Te kindlustusandjaga vaatamata läbirääkimistele kokkuleppele ei saa, siis saate pöörduda vaidluse lahendamiseks lepitusorganisse, vt http://eksl.ee/et/lepitusorgan.