Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mida teha, kui ma ei ole nõus minu hävinud auto eest pakutava summaga?01.06.2017

Tere
Juhtus autoavarii. Mina süüdi ei olnud. Minu sõiduk kuulutati hävinuks, sest ei ole majanduslikult otstarbekas remontida. Nüüd üritavad mulle kompenseerida auto turu keskmise väärtuse. Mida teha, kui ma ei ole sellise summaga nõus, sest hindan autot kallimaks kui turu keskmine hind. Mis on minu võimalused ning kuidas käituda? Milliseid lisakulutusi peab kindlustus lisaks kompenseerima? Milliseid kuludokumente on vaja esitada?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui Te ei ole nõus kindlustusandja hinnanguga Teie sõiduki väärtusele, siis rääkiga kindlustusandjaga läbi. Selgitage kindlustusandjale, millele tuginedes arvate, et Teie sõiduki väärtus on pakutust kõrgem. Kui see tulemuseni ei vii, siis püüdke kindlustusandjaga kokkuleppele saada, et sõiduki väärtuse hindab erapooletu ekspert.

Üldine kirjeldus, mis kahju kuulub hüvitamisele on LKF-i veebilehel, vt https://lkf.ee/images/files/Liiklus_hyvitatavkahju_veebitekst4.pdf