Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas liikluskindlustus peaks hüvitama ka haiglavoodikoha tasu, kuna sunnitud 2-3 kuud haiglas taastusravil olema?01.06.2017

Autole sõideti tagant sisse ja tagaistmel olnud õde sai raskeid vigastusi ja haiglas vaagna ja mitme muu luumurruga.
Kas liikluskindlustus peaks hüvitama ka haiglavoodikoha tasu, mis tuleb sadades eurodes, kuna ta peab 2-3 kuud haiglas taastusravil olema? Kas on võimalik otsasõitnud juhilt või kindlustuselt saada hüvitist puuduva palga osas?
Kuna elab 2. korrusel ilma liftita majas, kas saaks kindlustuselt või süüdlaselt nõuda lifti ehituseks tasu, sest pole kindel, kas edaspidi suudab ise nii palju trepist kõndida?
Tänud.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusjuhtumi korral hüvitab liikluskindlustuse kindlustusandja näiteks
- kannatanu ravikulud, sh hooldusravi ja kulu ravimitele, samuti haigla voodikoha tasu
- kannatanu töövõimetusest tingitud sissetuleku vähenemise
- kannatanu vajaduste suurenemisest tekkinud kahju, näiteks kulutused meditsiinilistele abivahenditele (prillid, proteesid, ratastool vmt), põetajale vmt.
- mittevaralise kahju

See, kas lifti ehitamise kulu on hädavajalik kulu, mis tuleks kannatanu vajaduste suurenemise läbi tekkinud kahju hüvitamiseks kanda, ei saa kõiki asjaolusid teadmata hinnata. Kindlasti ei saa nõuda lifti ehitamise kulu ette, st kui ei ole kindel, et seda kulu tuleb kanda.