Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Liiklusavariist tekkinud püsiva töövõimetuse kahju arvutus23.09.2011

Eelmise aasta novembris sõitis purjus juht vastassuuna vööndisse ja põhjustas meie autoga kokkupõrke. Mõlemad juhid said surma ja mina kaassõitjana üksi jäin elama. Avarii tagajärjel on mul 90% töövõimetust. Et mitte kaotada oma endist sissetulekut (ka töökohta), ma töötan kodus arvutiga 4 tundi nädalas ja saan selle eest 10% oma endisest palgast. Kindlustus hüvitab mulle liikluskahjust põhjustatud isikukahju (püsivast töövõimetusest tulenev kahju) vastavalt LKS paragrahv 30. Kuid ta lahutab 90%-lisest endisest palgast maha ka minu teenitud 10% ja töövõimetuspensioni. Kas ma ei tohigi enam oma endist sissetulekut saada? Minu arvates peaks mul olema õigus teenida hüvitisele ja pensionile (mis moodustab 90% mu endisest sissetulekust) lisaks 10% palgast.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjal on kohustus hüvitada töövõimetusest tingitud kahju, toodud juhul sissetuleku vähenemine proportsioonis töövõime kaotusega. Liikluskindlustuse seadus ei sätesta täpselt hüvitise arvutamise valemit.
Palun pöörduge kindlustusandja poole palvega anda üksikasjalikud selgitused kuidas hüvitis kujuneb. Kui kindlustusandja selgitused ja põhjendused ei ole Teie jaoks piisavad, siis on Teil võimalus vaidlustada kindlustusandja otsus kindlustuse vaidluskomisjonis.
Otsuse vaidlustamine on Teile tasuta, vt täpsemalt http://www.lkf.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=204&lang=et