Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kumma kindlustusandja poole pean pöörduma, kui sõitsin venna autoga ja avariis sai viga minu treiler?08.06.2017

Tere, sõitsin kõrvalteelt peateele ega näinud paremalt lähenevat autot ja põhjustasin avarii. Peateel liikunud auto sõitis otsa treilerile, mis kuulus minule, auto millega mina sõitsin kuulus minu vennale. Kumma kindlustusandja poole ma pöörduma peaks, kas treileri või venna auto. Venna auto kannatada ei saanud.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Haagise kindlustusandjal on kahju hüvitamise kohustus vaid erandjuhul. Tavaliselt hüvitab kahju haagist vedanud auto kindlustusandja. Seda ka siis, kui kahjustused tekkisid vaid haagise kokkupuutel kahjustunud asjaga. Teavitage kahju põhjustamisest oma venna auto kindlustusandjat.