Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus maksab ettemakstud perioodi makse tagasi kui juhtus avarii ja auto läheb kindlustusele?11.08.2017

Minu autole sõideti tagant otsa. Olen õnnetuses kannataja-pool. Kindlustusandja hindas sõiduki taastamist majanduslikult ebaotstarbekaks ning sõiduk läheb võõrandamisele minu kindlustusandjale. Et olin sõlminud liikluskindlustuse umbes poolteist kuud enne avariid, siis mis saab kindlustussumma jäägist?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Tavaliselt läheb sõiduki võõrandamisel liikluskindlustuse leping automaatselt uuele omanikule üle.

Erandina ülaltoodust saate antud juhul nõuda lepingu lõpetamist eeldusel, et olete jätkuvalt sõiduki omanik liiklusregistri andmetel. Erand tuleb liikluskindlustuse seaduse sättest, mis annab kindlustusvõtjale õiguse leping ennetähtaegselt lõpetada, kui sõiduk on hävinud, vt liikluskindlustuse seaduse § 22 lõige 1 punkt 2.

Kui leping lõpetatakse, siis saab kindlustusvõtja enammakstud kindlustusmakse tagasi.

Üksikasjalikumalt saba liikluskindlustuse lepingu lõppemisest lugeda siit http://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/lepingu-l%C3%B5ppemine.