Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Avarii ja väljapressimine26.09.2011

Tere.
Tegin avarii - sõitsin teisele autole ette. Nüüd nõuab teise auto juht minult raha, et ma maksas kinni tema autorendi, kuna minu süü läbi pole tal autot millega tööl käia. Kui ma ei maksa lubas ta mu kohtusse kaevata. Kas tal on õigus niimoodi raha välja pressida? Väitis, et kohtus jääks talle õigus.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse alusel hüvitab kindlustusandja liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud liikluskahju teisele isikule. Hüvitatava kahju ulatus on kokku lepitud liikluskindlustuse lepingus ja liikluskindlustuse seaduses. Liikluskindlustuse lepingu alusel ei hüvitata kahju, mis tekib seoses sellega, et kahjustada saanud vara ei saa kasutada (liikluskindlustuse seadus §44 lõige 3 punkt 5).

Ülaltoodud ei tähenda, et kahjustatud isikul ei ole õigust kahju tekitajalt nõuda kahju hüvitamist. Kahju tekitajal on kohustus kahju hüvitada. Kannatanu peab tõendama kahju saamist ja selle ulatust. Asjaolu, et isik ei saa sõidukit kasutada, ei tähenda automaatselt, et kahju põhjustajal tuleb hüvitada autorendi kulu.