Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas käib teise korteri omanikule kahju hüvitamine, kas kindlustusfirma kaudu?30.08.2017

Tere. Korteris oli veeavarii ja kahjustada said alumised korterid. Minu ja kõik korterid on kindlustatud. Mina olen nõus maksma kahju eest kindlustusfirmasse. Aga üks korteri omanik nõuab minult, et ma maksan kohe raha tema arvele. Tema saatis mulle hinnapakkumine aga see summa on liiga suur. Kas see kalkulatsioon, mis tegi talle üks ehitusfirma, kas peab olema kooskõlastatud kindlustusfirmaga või ekspertiisiga? Kuidas siis käituda. Meil mõlemal on kindlustus ja mina olen nõus, et tema kindlustus saadab mulle nõue ja siis ma maksan kindlustusfirmale mitte otse korteri omanikule.
Tänan

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui kannatanul on kodu kindlustatud ja ülemine naaber tekitab talle kahju, siis on kannatanul kahju hüvitamiseks kaks valikut. Ta saab hüvitist nõuda kahju tekitajalt või oma kindlustusandjalt. See on kannatanu valik.

Kui kannatanu nõuab hüvitist oma kindlustusandjalt, siis nõuab kindlustusandja makstud hüvitise kahju tekitajalt tagasi. Arvestada tuleb ka sellega, et kui kannatanu nõuab kahju hüvitamist oma kindlustusandjalt, siis tuleb kannatanul kanda omavastutuse summa.
Selle omavastutuse võib kannatanu kahju tekitajalt sisse nõuda.

Kui kannatanu nõue tundub Teie jaoks liiga suur, siis peate esitama põhjendatud vastuväite – mis on kalkulatsioonis kulu, mida ei ole vajalik kanda korteri viimiseks õnnetusele eelnevale seisukorrale võimalikult lähendasse seisu.

Vastus on antud lähtudes eeldusest, et Teie kodukindlustus ei sisalda vastutuskindlustuse kaitset. Kui kahju tekitaja vastutus oleks kindlustatud, siis hüvitaks vastutuskindlustuse kindlustusandja kahju, mille eest kahju tekitaja vastutab.