Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas tööandjal on õigus nõuda minult kui avarii põhjustajalt remondikulude katmist kui kaskot ei olnud?05.09.2017

Mina, kui töötaja, tegin tööandaja autoga avarii, millel ei olnud peal kaskot. Kas mina peaksin kinni maksma remondikulud? Kas tööandjal on õigus nöuda minult remondikulude katmist kui kaskot ei olnud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Tööandja kahju hüvitise nõue ja selle suurus sõltub juhtunu asjaoludest.

Riigikohus on oma äsja möödunud suve lahendis analüüsinud töötaja varaslist vastutust liiklusõnnetuse läbi kahju tekitamisel, vt https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=210461052. Võrrelge endaga juhtunut selles lahendis tooduga.