Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusettevõte oleks pidanud minuga enne tööde teostamist hinnapakkumise kooskõlastama?13.09.2017

Tere.
Minu korteris tekkis veeavarii, mille tulemusena sai kahjustada alumise naabri korter. Minul kodukindlustus puudub, alumise naabri korteri tegi korda tema kindlustusettevõte. Peale seda esitati minule arve kahjunõude hüvitamiseks. Arve on utoopiliselt suur, kas kindlustusettevõte oleks pidanud minuga enne tööde teostamist hinnapakkumisest informeerima? Kas minul on võimalik nüüd peale arve esitamist arvet vaidlustada?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja esitatud nõuet saate vaidlustada. Nõude esitaja, st kindlustusandja, peab tõendama nõude asjakohasust, sh seda, et tegu oli mõistlike ja vajalike kuludega juhtumieelse kolukorra taastamiseks. Kui kindlustusandja esitab üksikasjaliku kalkulatsiooni, siis peate Teie näitama, mis tööd ja mis materjalid on üleliia, st ei ole seotud juhtumi eelse olukorra taastamisega.