Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kui ma kirjutan alla kindlustuse otsusele, kas ma saan seda hiljem vaidlustada?13.09.2017

Kindlustus pakub minu hävinud autole madalat hüvitushinda, millega ma ei nõustu.
1. Kindlustus on saatnud otsuse enda määratud (vaidlustatava) hinnaga ja palub see allkirjastada, et hüvitisraha minu kontole üle kanda. Kui ma sellele otsusele alla kirjutan enne vaide esitamist lepitusorgani või kohtu poole, kas saab seda käsitleda minu nõustumisena pakutud hinnaga?
2. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue kindlustusandjale ja anda kindlustusandjale võimalus nõudele vastata. Kas sellise nõude esitamisel on mingi kindel vorm ja see tuleb allkirjastada? Või piisab meilivahetusest konkreetse kahjukäsitlejaga, kus on kirjas minu nõutud hüvitishind koos põhjendustega, miks see on õiglane?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Ma ei tea, mis on kirjas selles dokumendis, mille allkirjastamist kindlustusandja palub. Seetõttu ei saa ma täpselt vastata. Üldiselt on kindlustusandja otsus dokument, mille kinnitab oma allkirjaga kindlustusandja esindaja. Kahju hüvitamise otsusele kannatanu allkirja tavaliselt ei võeta.

Küsige kindlustusandjalt, mis eesmärgil ta Teie allkirja vajab. Kui Teie allkirja on vaja kahju hüvitamiseks osas, milles vaidlust pole, näiteks sõidukiromu üleandmiseks kindlustusandjale ning Te leiate, et sellise kokkuleppe sõlmimine on õige, siis on mõistlik sinna lisada teave, et Te ei ole hüvitise suurusega rahul ning vaidlus hüvitise lõpliku suuruse osas jätkub.

Enne lepitusmenetlust peate olema pidanud läbirääkimisi kindlustusandjaga vaidluse lahendamiseks omavahel. Läbirääkimiste algatamiseks on mõistlik esitada oma soov koos põhjendustega kindlustusandjale. Piisab, kui esitate selle teabe tavalise e-kirjana. Kindlat blanketti ei ole ning see ei pea olema allkirjastatud.