Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusfirma ei peaks ise leidma remonditöökoja, kes mu auto ära remondib selle raha eest, mis nad on nõus maksma?15.09.2017

Minu teada on kohustuslik liikluskindlustus autojuhil selleks puhuks, kui ta jääb liiklusõnnetuses kannatajaks pooleks ja vajab liiklusõnnetuses tekkinud kahju hüvitamist. Mida aga teha, kui sattusin oma autoga avariisse, esindus hindas minu auto võimalikuks remondisummaks 1900 EUR. Minu arvates oleks õiglane ja normaalne, kui ma viin oma auto remondifirmasse, kes teeb mu auto korda ja esitab arve pärast liikluskindlustusele. Kindlustusfirma aga teatas, et nemad on nõus minu auto remonti kompenseerima vaid 600 EUR eest. Küsimus: Kas kindlustusfirma ei peaks ise leidma remonditöökoja, kes mu auto ära remondib selle raha eest, kui mina sellise hinnaga remontijat ei leia?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui kindlustusandja hinnangul saab sõiduki taastada õnnetuse eelsesse seisu 600 euro eest, siis peab kindlustusandja nimetama ka remondiettevõtte, kus selle summa eest sõiduk taastatakse. Praktikas nii see ka on, s.t sõiduki taastamisel teeb remondikalkulatsiooni remondiettevõte, mitte kindlustusandja.

Kui sõiduki remont ei ole otstarbekas, siis loetakse sõiduk hävinuks. Sel juhul hüvitab kindlustusandja sõiduki väärtuse ning remonditöökoda ei puutu asjasse.

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus. Sellega kindlustatakse kahju, mida sõiduki valdaja tekitab sõidukiga kolmandale isikule. See tähendab, et kahju tekitaja ei pea teistele sõidukiga tekitatud kahju hüvitama oma taskust, vaid seda teeb kindlustusandja.