Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus hüvitab liiklsusõnnetuse tagajärjel vajaminevat kõrvalabi?22.09.2017

Tere!
Vanem naisterahvas sai autolt löögi. Menetluse tulemusena on liiklusõnnetuses 100% süüdi sõiduki juht. Jalakäija haiglaravi on läbi, hetkel on lõppemas ka järelravi.
Liiklusõnnetuse tagajärjel on aktiivne inimene muutunud piiratud liikumisvõimega inimeseks, kes vajab argipäeva toimetustega hakkamasaamiseks kõrvalist abi. Seda eelkõige isikliku hügieeni protseduuride tegemiseks (korteris on vann, inimene ise ei saa enam selles end pesta) ning jalutamas käimiseks (korter, kus elatakse on teisel korrusel, lifti majas pole).
Kas kindlustus peab hüvitama sellise hooldaja teenuse kasutamisega seotud kulud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju tekitaja liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab inimese vajaduste suurenemisest tekkiva möödapääsmatu kulu, mis on tingitud liiklusõnnetusest saadud kehavigastusest, sh näiteks kulu põetajale, kulu abivahendid vannitoas ja treppidel.

Otsustamaks, mis kulu tuleb hüvitada, peab teadma kõiki asjaolusid. Millised tegutsemispiirangud inimesel täpselt on, kas need piirangud on püsivad või muutuvad, miks ei saa lähedased pakkuda inimesele tuge nende tegevuste tegemisel jmt.