Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas võin auto remontija ise valida?27.09.2011

Tere.
Minu autole sõideti tagant sisse. Soovin teada, kas ma pean valima teise kindlustuse poolt pakutud remontijad või ma võin ise valida?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seadus sätestab kindlustusandja kohustuse kahju hüvitada. Sõiduki taastamise koha valiku osas sätestab seadus: a) kliendil on õigus kindlustusandjale teha ettepanek remondikoha osas, kus sõiduk taastatakse, b) kui kindlustusandja ei nõustu kliendi pakutud remondikohaga, peab kindlustusandja teatama kannatanule ettevõtte, kus teostatakse asja taastamine, c) kui klient ei nõustu taastamis- või asendamiskulude hüvitamisega kindlustusandja poolt otsustatud vormis, teostatakse rahaline hüvitamine tegelikult remondile kulunud summa ulatuses.

Seega on Teil võimalus teha ettepanek remondikoha osas. Kui Te kindlustusandjaga kokkuleppele ei jõua, siis maksab kindlustusandja hüvitise rahas. Igal juhul on mõistlik pöörduda kindlustusandja poole rääkimaks läbi remondikoha valik.