Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas mul on õigus kompensatsiooni nõuda, kui auto on avarii järgselt remondis ja pean kasutama bussi ning muid sõidukeid?05.10.2017

Tere!

Olin kannataja avariis, mis toimus Tallinnas, ise elan Tartus. Auto polnud sõiduvõimeline ja seetõttu olin sunnitud selle Tallinnasse jätma, ise bussiga koju sõitma. Samuti auto valmimisel pean sellele bussiga järele minema.
Samuti sain teada, et autole tehtud kindlustus ei ole pausil sellel ajal kui autot parandatakse. Ma ei saa autot kasutada vähemalt kuu aega, kuid pean maksma selle kindlustust. Samuti pean leidma muud võimalused liiklemiseks sellel perioodil. Kõik sellised kulutused kokku moodustavad arvestatava summa. Kas mul on õigus selle kompensatsiooni nõuda ning kuidas see toimuks?

Aitäh!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seadusest tulenevalt ei hüvita kahju põhjustaja kindlustusandja kahju, mis tekib sellest, et kahjustunud sõidukit ei saa selle remondi ajal kasutada. Kui sõiduk oli Teile vajalik või kasulik, eelkõige Teie majandus- või kutsetegevuseks või tööks, saate nõuda samaväärse sõiduki kasutamise kulu kahju tekitajalt.

Kulu, mis tekib sellest, et Teil on liikluskindlustuse makse tasumise kohutus kindlustuslepingu järgi ka selle aja eest, mil sõidukit remonditakse, Te kindlustusandjalt ega kahju tekitajalt nõuda ei saa – tegu on puhtmajandusliku kahjuga. Kui sõidukit ei saa tehnilistel põhjustel kasutada enam kui kuu jooksul, saate liikluskindlustuse lepingu lõpetada.