Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mida teha, kui pangad nõuavad sundkindlustamist, aga maja seisukorra tõttu keegi ei kindlusta?27.10.2017

Minu senine kindlustusfirma ütles minu omandis oleva maamaja kindlustuslepingu üles, etteteatamisega 1 kuu, kuna nende arvates on minu maja liiga kehvas seisus ja ma olen kindlustusele suur oht. Seda, et maja on kehvas seisus, said nad teada fotodest, mis neile saatsin, kui käisin maja vastu võtmas peale seda, kui kohtutäitur lahutatud abikaasa sealt välja tõstis. Teatasin oma kindlustusfirmale, et seis on selline, sest mul on kohustus teada anda, kui minu varaga on midagi juhtunud. Samas kindlustus ei lugenud seda kahju hüvitamise vääriliseks, kuna leiti, et mees oli seal minu loal ja minu enda võtmega, et siis sellist teada isiku kahju nad ei hüvita. Kuna maja osteti algselt kaasomandisse, siis kuidas ma oleksin saanud keelata mehel seal elada. Ülejäänud kindlustused aga saadavad järjest samu vastuseid, kuna maja on kehvas seisus, siis meie seda ei kindlusta. Ise ma seal ei ela, sain ta alles kätte peale seda kui lahutatud abikaasa sealt välja tõsteti. Lahutatud abikaasa lasigi selle maja nii kehvasse seisu. Väljatõstmine ja kohtuskäimised võtsid aastaid aega. Mulle liisingut andnud pank nõuab aga sundkindlustust. Aga keegi seda ei võta kindlustada. Mida siis ometi teha?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kodukindlustus on oma olemuselt siiski vabatahtlik kindlustus, mitte sundkindlustus. Kohustuse leping sõlmida olete vabatahtlikult võtnud pangaga liisingulepingut sõlmides. Kuna tegu on vabatahtliku kindlustuslepinguga, siis ei saa keegi kindlustusandjat sundida lepingut sõlmima, kui kindlustusandja seda teha ei taha.

Esimese asjana oleks mõistlik küsida veel korra kõikidelt kodukindlustustust pakkuvatelt kindlustusandjatelt (BTA, PZU, Gjensidige, Inges, Compensa, ERGO, If, Salva, Seesam, Swedbank), kas nad on äkki nõus lepingut sõlmima. Küsides tuleb anda täpne ja õige teave kindlustatava objekti kohta.

Kui siiski keegi pole nõus lepingut sõlmima, pöörduge palun panga poole ja selgitage olukorda.