Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas võin küsida liikluskindlustuselt kahju hüvitamiseks raha kui sõiduki taastamine maksab 2/3 sõiduki väärtusest?31.10.2017

Kas mul kui kannatanul on õigus küsida või nõuda liikluskindlustuselt kahju hüvitamiseks rahalisi vahendeid kui sõiduki taastamine läheb maksma 2/3 sõiduki turuväärtusest?
Antud juhul väidab kindlustaja, et nad taastavad sõiduki isegi siis kui taastamine läheks maksma sõiduki turuväärtusest 1/1. Kas see on normaalne või on mul kui sõiduki omanikul ka mingi õigus valida kuidas sõiduki kahjustusi kompenseerida?
Tegu on tavaliikluskindlustusega.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõiduki taastamine maksab 2/3 sõiduki väärtusest, siis ei ole Teil liikluskindlustuse juhtumi puhul õigust nõuda kahju hüvitamist rahas oma pangakontole. Kindlustushüvitise võib välja maksta rahas, kui:
- sõiduk on hävinud, s.t seda ei ole võimalik taastada või sõiduki taastusremont on ebamõistlik, või
- sõiduk on kahjustunud ning kindlustusandja ja kahju kannataja on kokku leppinud, et kindlustushüvitis makstakse rahas.

Seega, kui sõiduk on kahjustunud, hüvitab kindlustusandja kahju, tasudes sõiduki taastusremondi maksumuse remondi tegijale.
Üksikasjalikumalt sõidukikahju hüvitamisest liikluskindlustuse juhtumi järgselt vt siit http://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/s%C3%B5idukikahju-h%C3%BCvitamine-rahas.