Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas on määratud kindlad ajalised tähtajad, kui kaua kestab liikluskindlustuse kahjukäsitlus?14.11.2017

Tere,
Kas on määratud kindlad ajalised tähtajad, kui kaua kestab liikluskindlustuse kahjukäsitlus? Olin kannataja rollis, ehk minu juhitud sõiduk sai vigastusi. Õnnetus toimus 16.september ja kuni tänaseni (13.november) ei ole saanud ühtegi vastust, aga nüüd ise kindlustuselt küsides milles asi, vastati, et nemad pole saanud remondiettevõttelt autost pilte ega kalkulatsiooni ja uurigu mina nüüd, miks remondifirma ei ole kindlustusega suhelnud. Auto aga sai ette näidatud kohe esimesel tööpäeval peale õnnetust (18.september). Küsimus siis, kas on tähtajad, mille jooksul peab kindlustus teavitama kannatanut? On kannatajal mõningaid õigusi?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja peab nõuet käsitlema viivitusteta, st kindlustusandja peab kõik vajalikud toimingud tegema mõistliku aja jooksul, kuid kõige hiljem 30. kalendripäeval kindlustusjuhtumist teatamisest arvates. Kui kindlustusandjal ei ole mõjuval ja temast mitteoleneval põhjusel võimalik kõiki vajalikke toiminguid teha eelnimetatud tähtajaks, peab ta sellest kannatanut teavitama.

Teie küsimuses toodud asjaolud ei ole tavalised. Kui autoremondiettevõte, kellele autot näitasite on kindlustusandja koostööpartner, siis on tavaline, et kindlustusandja suhtleb remondiettevõttega ise. Põhjus, miks kindlustusandja palus Teil endal autoremondiettevõttest asjade seisu uurida, võib olla selles, et sel remondiettevõttel ei ole õigust kindlustusandjat kahjuteate vastuvõtmisel esindada.

Mõistlik on, kui palute remondiettevõttel materjalid kindlustusandjale esitada ja küsite kindlustusandjalt üle, kas kõik materjalid on käes ning millal võib oodata kahju hüvitamise otsust.