Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas avariikahju pean korva mina kui juht või tööandja, kelle autol puudus kindlustus?13.12.2017

Töötan transpordifirmas. Oma tööauto oli siis remondis ja sain firmalt kojusõiduks firma asendusauto. Teel koju juhtus avarii - eesõitev auto tegi äkkpidurduse ja kihutasin talle tagant sisse. Teavitasin siis koheselt firma ülemust ja küsisin, et kas kasko ja liikluskindlustus on ikka peal, öeldi, et kõik on korras. Koju jõudes kontrollisin arvutis kindlustuse kehtivust ja selgus, et liikluskindlustus puudub. Helistasin ülemusele ja teavitasin teda, ülemus vastas, et kontrollib ise järgi.
Järgmiseks päevaks oli kindlustus tehtud. Ma saan nüüd aru, et kannatanu remondi kahju peame meie korva, kuna avarii ajal puudus kindlustus. Kas kahju pean korva mina, kes teadis, et auto on korras ja võib liikluses osaleda või siiski firma, kes andis mulle auto?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui põhjustasite liikluskindlustuse juhtumi sõidukiga, mis oli liiklusregistris registreeritud ja viimase kindlustuslepingu lõpust oli möödas alla aasta, siis hüvitab viimase lepingu kindlustusandja kahju ja esitab tagasinõude kindlustuskohustusega isikule (liikluskindlustuse seadus § 55).

Kindlustuskohustusega isik on sõiduki omanikuna liiklusregistrisse kantud isik, kui liiklusregistrisse ei ole kantud sõiduki vastutavat kasutajat. Kui liiklusregistris on ka vastutav kasutaja, siis on tema kindlustuskohustusega isik.

Seega küsimuses toodud juhul esitab kindlustusandja tagasinõude sellele, kes oli liiklusregistri andmetel selle sõiduki vastutav kasutaja, kui vastutavat kasutajat ei olnud, siis sõiduki omanikule liiklusregistri andmetel.

Kui sõiduk oli liiklusregistrist õnnetuse ajaks kustutatud või oli sõidukil automaatne liikluskindlustus, siis võib tagasinõude saada nii auto juht, kui ka omanik või vastutav kasutaja.