Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas ongi nii, et kui sõitsin autole tagant sisse ja ilmnes, et load olid 2 päeva kehtetud, siis pean kindlustusele kinni maksma kõik?07.02.2018

Tere
Tekkis olukord, kus linnas äkkpidurduse teinud sõidukile sõitsin tagant sisse enne zebra. Kindlustus ja muud paberid olid mul korras. Käisime kindlustuses ära, politseid kohapeale vaja polnud. Hiljem selgus et mul olid load 2 päeva aegunud. Nüüd nõuab kindlustus minult kahjude korvamist 4000€?
Kas see ongi legaalne ja maksin kindlustust kogu selle aja õhku?
Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seaduse kohaselt on kindlustusandjal õigus esitada väljamakstud hüvitise ulatuses tagasinõue, kui sõidukijuht põhjustas kindlustusjuhtumi seetõttu, et tal ei olnud vastava kategooria või alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust.

Oma hiljutises otsuses on Riigikohus käsitlenud küsimust, millal võib kindlustusandja oma vastavat tagasinõudeõigust rakendada, vt https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=2-15-11797/39. Selle otsuse punktis 13 avaldab Riigikohus oma hinnangu ka olukorrale, kus juhtimisõiguse kehtivus on lõppenud veidi enne õnnetuse toimumist.

Iga juhtum on eriline ja kõiki asjaolusid teadmata ei saa anda hinnangut, kas ja mis ulatuses on kindlustusandjal tagasinõude õigus.