Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas ma võin alustada põranda taastamist enne kindlustuse ülevaatust?26.02.2018

Korter sai veekahju, parkett pundus üles. Andsime kindlustusele teada ja samal päeval võtsime ise põranda parketi ära. Õhtul tuli kindlustuse poolt ülevaatja. Mille alusel kindlustus nüüd taastamist arvestab? Kui me esitame kindlustusele arved materjali eest mida me kasutasime, kas kindlustusel on õigus nende tasumisest keelduda?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusjuhtumis kahjustada saanud asja taastamist ei tohi alustada enne, kui kindlustusandja on kahjustused üle vaadanud ja taastamise alustamiseks loa andnud.

Kui taastamist on alustatud enne kindlustusandja luba ja enam ei ole võimalik kahju suurust kindlaks teha, siis ei ole olukord lihtne ning see võib tähendada, et soovitud mahus jääb hüvitis saamata.