Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas sõiduk vabaneb sundkindlustuse alt, kui sõlmin lühiajalise tavakindlustuse?07.03.2018

Minu isale kuuluvale sõidukile on rakendatud sundkindlustus. Kas sõiduk vabaneb sundkindlustuse alt, kui sõlmin lühiajalise tavakindlustuse? Kuna elan isast eemal, siis muid tehinguid isale kuuluva sõidukiga ma lähemal ajal ilmselt teha ei saa. Isa tervislik seisund ei võimalda autot juhtida.

Lugupidamisega

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustuslepinguta sõiduki sundkindlustus lõppeb, kui sõlmitakse liikluskindlustuse leping. Sõlmitava liikluskindlustuse lepingu kindlustusperioodi pikkus ei oma sundkindlustuse lõppemiseks tähendust. Kui sõlmite lühiajalise liikluskindlustuse lepingu, siis peate olema täiesti kindel, et peale lepingu lõppu seda sõidukite keegi ei kasuta.

Sundkindlustus algab taas 12 kuu möödumisel lepingu lõppemisest.