Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas mul on õigus saada asendusauto kompensatsiooni remondi ajaks kahjutekitaja kindlustuselt?08.03.2018

Tere,
Kas mul on õigus saada asendusauto kompensatsiooni remondi ajaks kahjutekitaja kindlustuselt, kuigi mul endal pole kaskos sees asendusautot? Kahjutekitaja tunnistab oma süüd ja mul on tarvis autot iga päev töö tegemiseks.

Ette tänades,

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju põhjustaja liikluskindlustuse kindlustusandja ei hüvita kahju, mis tekib sellest, et kahjustunud sõidukit ei saa selle remondi ajal kasutada. Vastava kahju hüvitamise välistus on liikluskindlustuse seaduse § 33 punktis 6.

Võlaõigusseaduse § 132 lõike 4 alusel saate vastavat kahju nõuda kahju põhjustanud sõidukijuhilt. Viidatud sätte kohaselt hõlmab kahjuhüvitis ka samaväärse asja kasutamise kulusid kahjustatud asja parandamise, kui kahjustatud asi oli isikule vajalik või kasulik, eelkõige tema majandus- või kutsetegevuseks või tööks.