Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas teenusepakkujal peab olema ATV-le tehtud kasko kindlustus kui ATV-d renditakse jäärajal sõitmiseks?16.03.2018

Sooviks teada, mis õigused on kliendil sellises olukorras, kuna tundub loogiline, et kahjujuhtumiga tegeletaks läbi kindlustuse. Lisaks sooviks teada kas on võimalik kontrollida kindlustuse poolt aktsepteeritud parandusteenuste pakkujaid, kuna arve tuli firmalt, mille osanik antud motosõiduki rendi teenusepakkuja samuti on ning mis tegeleb krediidiinfo kohaselt hoopis metallkonstruktsioonide tootmisega.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Jäärajal sõitmiseks välja renditud ATV-l ei pea olema vabatahtlikku sõidukikindlustust ehk kaskokindlustust.

Küsimusest võib mõista, et Te lõhkusite renditud ATV ning ATV omanik nõuab Teilt kahju hüvitamist. Kui see nii on, siis esmalt vaadake, mis on kirjas rendilepingus. Mõelge, kas on midagi, millele saate tugineda väites, et Teie ei vastuta tekkinud kahju eest. Kõiki asjaolusid teadmata tundub mulle, et Te ei saa keelduda kahju hüvitamast seetõttu, et Teie hinnangul olnuks loogiline, et ATV on kindlustatud.

Ma ei tea, et oleks kindlustusandjate poolt aktsepteeritud ATV-de parandamise töökodade nimekirja.