Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas mul on õigus saada hüvitist, kui paar päeva pärast avariid tuvastati õlaliigese vigastus?20.03.2018

Toimus liiklusõnnetus, kus olin kannataja rollis, süü tõendatud ja auto läks turuväärtusega hüvitamisele, selles osas küsimusi ei ole. Küll aga sain õnnetuses ka ise vigastada, kohapeal käis kiirabi, kes tol hetkel vigastust ei fikseerinud, vaid suunas erakorralise meditsiini osakonda, kui kaebus jätkub. Ülejärgmisel päeval läksin EMO-sse, kus fikseeriti vasaku õlaliigese osaline nihestus, seostati ka avariiga, täideti paberid. Haiguslehte ma ei võtnud. Kas mul on õigus saada hüvitist? Vigastus liigitub justkui keskmise kergema vigastuse liigi alla, paranemine võtab arstide hinnangul aega 3-6 nädalat.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Teil on õigus nõuda kahju eest vastutava sõidukijuhi liikluskindlustuse kindlustusandjalt hüvitist, kui saite liiklusõnnetuses tekkinud tervisekahjustuse tõttu kahju.

Hüvitatakse varaline kahju ja mittevaraline kahju. Varaline kahju on näiteks ravikulu ja saamata jäänud tulu. Mittevaraline kahju hõlmab kannatanu valu ning kannatusi.

Huvi korral vt täpsemalt siit https://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/h%C3%BCvitatav-kahju.