Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kui minu masinale on tekitatud liikluskahju, siis kas mul on õigus see kahju rahas kontole saada?21.03.2018

Tere, loen Riigiteatajast ja Liikluskindlustus fondi lehekülgedelt kahjude hüvitamisest, tore aga kusagil pole kirjas miliste maksvahenditega hüvitatakse kahju? Nimelt oli mul liiklusavarii kus minu autole sõideti tagant otsa. Lasin kindlustuse poolt pakutud firmas hinnata kahjud aga mulje jääb, et kahjusid hüvitatakse vaid taastamise vormis. Sooviksin ise masina taastada ja kahju lasta rahas hüvitada.
Küsimus: Kui minu masinale on tekitatud liikluskahju ja selle on hinnanud kindlustuse poolt aktsepteeritud firma, siis kas mul on õigus see kahju rahas kontole saada? Kuna see ju on üks kahju hüvitamise viis siis miks mult nõutakse veel mingeid lisa kahjude kalkulatsioone?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõiduk on kahjustunud, siis ei ole tavaliselt õigust nõuda liikluskindlustuse hüvitist kannatanu pangakontole, vt liikluskindlustuse seadus § 26 lõige 4.

Kindlustushüvitise võib välja maksta rahas, kui:
- sõiduk on hävinud, s.t seda ei ole võimalik taastada või sõiduki taastusremont on ebamõistlik, või
- sõiduk on kahjustunud ning kindlustusandja ja kahju kannataja on kokku leppinud, et kindlustushüvitis makstakse rahas

Seega, kui sõiduk on kahjustunud, hüvitab kindlustusandja kahju, tasudes sõiduki taastusremondi maksumuse remondi tegijale. Kui kannatanu nõuab, annab kindlustusandja taastusremondi tegijale garantiikirja, et ta tasub remondi maksumuse kahju kannatanu eest.

Üksikasjalikumad selgitused on LKF-i veebilehel https://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/s%C3%B5idukikahju-h%C3%BCvitamine-rahas.