Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Auto süttis ja põles ära, kas kindlustus hüvitab kahju?12.10.2011

Tere,
Kõrval seisnud auto süttis põlema ning seetõttu minu auto põles ära. Põhjus on kindlaks tegemata. Kahju tekkimise ajal oli (kohustuslik) liikluskindlustus.
Kas antud juhul on võimalus saada kahjuhüvitist, kellelt?
Kahju tekitaja autol oli väidetavalt samuti (kohustuslik) liikluskindlustus.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustus on suurema ohu allika (sõiduki), valdaja tsiviilvastutuse kindlustus. Liikluskindlustuse alusel hüvitab kindlustusandja liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud liikluskahju teisele isikule. Kui seisev sõiduk süttib põlema ja seeläbi tekib kahju teisele isikule, siis liikluskindlustuse kindlustusandja kahju ei hüvita, sest realiseerunud ei ole sõidukile kui suurema ohu allikale iseloomulik risk.

Kui Teie sõiduki suhtes oli sõidukikindlustuse leping, siis hüvitab tulekahjust tekkinud kahju Teie kindlustusandja. Samuti on Teil võimalik nõuda kahju hüvitamist kahju tekitajalt, antud juhul põlema süttinud sõiduki omanikult.