Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas see läheb liikluskindlustuse alla kui elukaaslane tagurdas koduhoovis minu autoga minu teisele autole sisse?23.05.2018

Elukaaslane tagurdas koduhoovis seisvale autole otsa. Mõlemad autod minu nimel ja kindlustatud. Kas liikluskindlustus katab kahjud (ei ole kaskot)?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus. Sellega kindlustatakse kahju, mida sõiduki valdaja tekitab sõidukiga kolmandale isikule. See tähendab, et kahju tekitaja ei pea teistele sõidukiga tekitatud kahju hüvitama oma taskust, vaid seda teeb kindlustusandja.

Kui Teie elukaaslane kahjustab Teile kuuluva autoga (auto A) Teile kuuluvat teist autot (auto B), siis vastutab Teie elukaaslane Teie ees kahju eest, mis tekkis mõlema auto kahjustumisest. Auto A liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab Teie elukaasal eest Teile auto B kahjustumisest tekkinud kahju. Auto A kahjustumisest tekkinud kahju peate nõudma oma elukaaslaselt.

Kui kahju ei olnud märkimisväärne, siis hinnake olukorda, kas maksab kahju hüvitamist kindlustusandjalt nõuda – kui kindlustusandja hüvitab kahju, siis tõuseb sellest tingituna tulevikus liikluskindlustuse makse nii Teie elukaaslasel, kui ka Teie sõidukil.