Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mis aja jooksul peab kindlustus teatama otsuse?12.10.2011

Juhtus liiklusavarii, milles olin mina kannatajaks. Kindlustusega said asjad ilusti vormistatud ja avariilisest autost pildid tehtud. Mis aja jooksul peab kindlustus mulle vastama oma otsusest, kas auto tehakse korda või makstakse välja?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse puhul peab kindlustusandja tegema kahju hüvitamise otsuse kohe, kui selleks on vajalik teave, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul arvates nõude esitamisest.

Kui Teie hinnangul viivitab kindlustusandja asjatult, siis paluge kindlustusandjalt täpsemat teavet, näiteks mis teabe puudumine takistab otsuse tegemist, millal kindlustusandja otsuse teeb.