Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Autole tekitatud kahju hüvitamine kui põhjustaja on teadmata17.10.2011

Tere, minu autol on ainult kohustuslik liikluskindlustus ning puudub kasko kindlustus. Kas on lootust, et kindlustusandja hüvitab mulle tekkinud kahju, kui parklas otsasõidu teinud auto on sündmuskohalt lahkunud ning teadmata? Kes peab remondi kulud kandma?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse alusel üldjuhul ei hüvitata tundmatuks jäänud sõidukiga teisele sõidukile tekitatud kahju. Erandiks on vaid olukord, kui samas kindlustusjuhtumis tekitati kannatanule tõsine isikukahju või põhjustati kannatanu surm.

Võimalusel püüdke kahju põhjustanud sõiduk kindlaks teha, küsides näiteks parkla operaatorilt valvekaamera salvestust vmt.

Kui Teil ei olnud sõidukikindlustuse kindlustuslepingut, siis tuleb remondikulud kanda Teil endal, va kui selgub sõiduk millega kahju põhjustati.