Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse kahju, mis tekib, kuna sõidukit ei saa kasutada?27.09.2018

Liiklusõnnetus toimus septembri keskpaigas, kus liiklusreegleid eirates sõideti teisele autole ette. Avarii põhjustaja võttis süü omaks (mitte õnnetuse järgselt kohe, sest sai kehavigastusi, vaid hiljem). Mõlemal juhil on kehtiv liikluskindlustus. Kahju põhjustaja kindlustusandja ei tegele juhtumiga enne, kui juhtumi menetlemine politseis lõpeb (teatati, et otsuse jõustumiseni on aega novembrikuuni). Kas selle aja jooksul sõiduki mitte kasutamisest põhjustatava kahju hüvitab keegi? Ei ole ju mõistlik, et isik sõidukit mitme kuu jooksul kasutada ei saa.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kindlustusandja ei hüvita kahju, mis tekib sellest, et juhtumis kahjustada saanud autot ei saa kuni selle parandamiseni kasutada.

Kindlustusandja peab tegema otsuse kahju hüvitamise kohta kohe, kui on selleks vajalik teave, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul nõude esitamisest. See tähtaeg lükkub edasi, kui kindlustusjuhtumi kohta on algatatud tsiviilkohtu-, kriminaal-, väärteo- või lepitusmenetlus ja menetluses tuvastatavatel asjaoludel on oluline tähtsus kahju hüvitamise kohustuse olemasolu või ulatuse seisukohalt. Kindlustusandja peab selgitama, mis asjaoludel on oluline tähtsus.

Kui sõiduk oli isikule vajalik või kasulik, eelkõige tema majandus- või kutsetegevuseks või tööks, saab kahju tekitajalt nõuda kahjuhüvitisena samaväärse sõiduki kasutamise kulusid kahjustatud sõiduki parandamise või uue muretsemise aja jooksul.