Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kui kindlustus korvab kannatanule kahjud, siis kas kindlustus nõuab minult kahjude hüvitamist?27.09.2018

Tere. Põhjustasin tagurdades parkivale autole sisse sõites õnnetuse. Kui kindlustus korvab kannatanule kahjud siis kas kindlustus nõuab minult kahjude hüvitamist?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui Teie liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab Teie eest kannatanule tekitatud kahju, siis tavaliselt ei esita kindlustusandja tagasinõuet. Teie vastutus ongi kindlustatud ehk Te olete selle eest kindlustusmakset maksnud, et kindlustusandja Teie eest kahju hüvitab.

Liikluskindlustuse seaduses on sätestatud erijuhud, mil kindlustusandjal on õigus kahju tekitajale või kindlustuskohustusega isikule tagasinõue esitada. Näiteks võib kindlustusandja esitada tagasinõude, kui põhjustaja oli joobes. Samuti võib kindlustusandja esitada tagasinõude siis, kui kahju tekitaja lahkus kahju sündmuskohalt sellest nõuetekohaselt teavitamata või vormistamata.