Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusseltsil pole kohustust teha ekspertiisi ja saab keelduda lihtsalt 2 foto põhjal?29.09.2018

Toimus veeavarii, põhjustaja ülemise korruse naabri veetorustik. Kindlustusselts keeldub kahju hüvitamast, tuues ettekäändeks halva ehituskvaliteedi. Millised dokumendid peab kindlustuseselts antud juhtumi menetlemisel täitma? Mulle esitati e-kiri, ühe lausega "kahju ei hüvitata, kuna tegemist halva ehituskvaliteediga" kas see ongi kõik?
Eeldan, et vormistatakse kohapeal käinud "eksperdi" ülevaatus akt ja selle põhjal koostatakse lõplik akt, kus tuuakse välja mis põhjusel antud kahju hüvitatakse või mitte.
Olen küsinud kogu dokumentatsiooni, mille peale esitati kohapeal tehtud fotod, kindlustuspoliis, 4 e-kirja.
Kas kindlustusseltsil pole kohustust teha ekspertiisi? Otsus tehakse lihtsalt fotode põhjal? Kuidas üldse saab halba ehituskvaliteeti tuua põhjenduseks, kui toimus veeavarii? Avarii tulemusena kukkusid maha keraamilised plaadid. Kui plaadid seisavad 10 a seinas, kas siis on tegu halva ehituskvaliteediga või mitte? Kui plaat kukub ära avarii hetkel, kas siis saab üldse hakata menetlema, paigalduse head või halba paigaldust?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja peab selgeks tegema hüvitise maksmise kohustuse ja kahju suuruse. Nende asjaolude selgekstegemiseks ei ole tingimata tarvis eraldi dokumendina vormistatud eksperdihinnangut. Kindlustusandja peab oma otsust põhjendama.

Arvestades Teie küsimuse üksikasjalikkust, soovitan kindlustusandjaga läbi rääkida. Kui kokkulepet ei saavuta ning olete jätkuvalt arvamusel, et kindlustusandja otsus ei ole õige, siis pöörduge vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, vt http://www.eksl.ee/et/lepitusorgan.