Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusandja võib kompenseerimisest keelduda, kui kannatanu autol puudus tehnoülevaatus?03.10.2018

Tere
Kas liiklusõnnetuse põhjustaja või tema kindlustusandjal on võimalik keelduda kahju hüvitamisest, kui liiklusõnnetuses osalenud kannatanu sõidukil puudus avarii hetkel kehtiv tehnoülevaatus?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Üksnes asjaolust, kas kannatanu sõiduki tehnoülevaatus kehtis või mitte, ei sõltu liikluskindlustuse hüvitise maksmine, st üksnes tehnoülevaatuse olemasolu ei oma tähendust kahju hüvitamisel.

Kui õnnetus toimus osaliselt või täielikult seetõttu, et kannatanu sõiduk ei olnud tehniliselt korras, siis vähendab kindlustusandja vastavas ulatuses kindlustushüvitist, st võtab arvesse kannatanu enda osa kahju tekkimises või kahju suuruses.